Separatori ulja

Separatori za odvajanje neemulgiranih naftnih derivata

Namjena proizvoda je odvajanje i tretman otpadnih voda parkirališta,garaža,autoservisa,radionica,pogona...  te i izdvajanje neemulgiranih ulja i masti životinjskog i biljnog porijekla. Separatori su izrađeni iz rotaciono lijevanog polietilena te omogućuju izravnu ugradnju u teren bez potrebe za dodatnim učvršćivanjem i betoniranjem. Kontrolni otvor te otvor za pražnjenje mogu se produživati produžecima na navoj.Prilikom ugradnje separator je potrebno spojiti sa odzračnom cijevi. Održavanje se vrši uklanjanjem masti i taloga preko otvora za pražnjenje. Preporučuje se da pražnjenje obavlja ovlaštena tvrtka. Separatori naftnih derivata izrađeni su po Evropskoj normi UNI EN 858 1-2 .Svi separatori neemulgiranih naftnih derivata opremljeni su sa koalescentnim filterom. Separatori neemulgiranih naftnih derivata sa koalescentnim filterom imaju visok stupanj odvajanja neemulgiranih naftnih derivata.
Koalescentni filter se lako uklanja te nakon čiščenja vraća u separator.Zajamčena koncentracija ulja na izlazu iz separatora je do 5 mg/l.

Prikaži:
Prikaži: Popis i minijature Minijature (grid)

Saznaj više