Kompozitni poklopci

Kada je potrebno zadovoljiti određenu nosivost a u isto vrijeme nam je bitno da poklopci budu lakši za otvaranje te da su otporni na koroziju koristi će mo kompozitne poklopce.

Još neke od prednosti kompozitnih poklopaca su ;                          

- ne uzrokuju buku tijekom prolaza vozila
- ne uzrokuju iskrenje prilikom naglog otvaranja i zatvaranja te su time pogodni za sve objekte gdje se koriste lako zapaljivi materijali (npr. benzinske postaje,spremnici lakozapaljivih tekućina...)

Kompozitni poklopac za vaše potrebe možete odabrati klikom na neku od izvedbi.

Prikaži:
Prikaži: Popis i minijature Minijature (grid)

Saznaj više