Izjava o davanju privole za korištenje osobnih podataka

I Z J A V A

o  davanju privole za korištenje osobnih podataka za izradu ponude, računa za kupljenu robu te dostavu robe

LEGOMONT d.o.o., OIB: 23457410572 sa sjedištem u Splitu, Mažuranićevo šetalište 53 (dalje: LEGOMONT) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci dostavljeni putem e-maila ili web forme za registraciju na našoj  web stranici https://www.legomont.hr/shop/register dani za izradu ponude,računa ili za dostavu robe  biti prikupljeni i obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih LEGOMONT-u kao korisniku u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u web formu.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom istih u web formu za registraciju smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni za izradu ponude ili računa za kupljenu robu te dostavu robe na adresu kupca.

LEGOMONT će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

LEGOMONT poštuje i štiti te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i tvrtkinim Izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi izrade ponude ili računa za kupljenu robu ili su vezani su uz narav posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su to izričito propisani zakonom.

Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 3 (tri) godine, nakon čega će isti automatski biti brisani prema propisanim procedurama LEGOMONT -a.

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju te zatražiti ispravak,brisanje,izmjenu ili dopunu podataka. Vašu privolu danu za obradu podataka možete u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući i/ili opozvati, odnosno od iste odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.Opoziv privole možete podnijeti poštom na adresu sjedišta LEGOMONT-a ili e-poštom na adresu: legomont@legomont.hr ili logiranjem u korisnički dio naše web stranice https://www.legomont.hr/shop/login

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da LEGOMONT  kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu izrade ponude  ili računa za kupljenu robu.Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj izjavi.